Ercros garanteix el subministrament per a evitar la propagació de la covid 19

Barcelona,

Ercros, com a fabricant de productes biocides –tals como el clor, el lleixiu, el clorit sòdic, l’aigua oxigenada i l’ATCC– que són aptes per a la desinfecció i efectius per a evitar la propagació del covid 19 i altres productes essencials per a la higiene i alimentació –com la sosa càustica, l’àcid clorhídric, el formaldehid i el fosfat dicàlcic–, és conscient més que mai de la seva important responsabilitat i transcendent contribució amb la salut i seguretat de les persones.

En aquest sentit, està prenent les mesures necessàries per tal d’assegurar la continuïtat del subministrament d’aquests productes als seus clients i col·labora amb les autoritats per tal de prioritzar, si fos necessari en el futur, la disponibilitats dels mateixos.

Totes les fàbriques d’Ercros estan treballant amb normalitat: no hi ha afectació en la producció ni en el subministrament de comandes.

Paral·lelament, davant la situació generada per aquest virus, Ercros està adoptat quantes mesures siguin necessàries per tal de protegir el seu personal i evitar la propagació del virus. Aquestes mesures –de caràcter higiènic, organitzatiu, operatiu, d’aprovisionament i logístic– compleixen amb l’establert en el Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel covid 19.

L’empresa ha constituït un comitè de seguiment del covid 19 corporatiu i un a cada centre de treball, que valoren diàriament l’eficàcia de les mesures adoptades i la necessitat d’adoptar noves mesures, si és el cas, en funció de l’evolució de la situació, sempre amb l’objectiu de mitigar les possibles conseqüències per a la salut de les persones i per a l’activitat de la companyia.

Ercros està aplicant també mesures específiques per al personal extern que treballa habitualment en les seves instal·lacions, per als transportistes que carreguen o descarreguen a les seves fàbriques i per a la resta de persones que puntualment han d’accedir a algun dels seus centres.

De la mateixa manera, s’ha posat en contacte amb els seus proveïdors per tal d’assegurar la disponibilitat de les matèries primeres que requereixen els seus processos productius i evitar, d’aquesta forma, una disrupció de la seva producció.