Ercros ha participat avui en el gran simulacre de multiemergència

Almussafes,

La fàbrica d'Ercros a Almussafes ha sigut un dels escenaris del Gran simulacre 2022, de multiemergència industrial, en el que han intervingut més de 250 persones i que ha tingut lloc avui a la Comunitat Valenciana, organitzat per l'Agència valenciana de seguretat i resposta a les emergències (Avsre).

A la fàbrica d'Ercros s'han plantejat tres situacions d'emergència, que han estat les primeres a tenir lloc en el marc del Gran simulacre; dues d'elles, una contaminació radiològica i el col·lapse d'un edifici, no són riscos propis de la nostra activitat però a l'Avsre li ha semblat oportú incloure-les per tal d'exercitar el seu personal i a Ercros no hem tingut inconvenient en deixar espai en el seu recinte per fer-les.

El tercer supòsit es tracta d'un vessament de metanol durant la descàrrega de una cisterna i com a conseqüència s’ha produït un incendi; aquest supòsit sí que està contemplat en els plans de prevenció de la fàbrica. El metanol és una matèria primera líquida que a Almussafes s'usa en la fabricació de formaldehid, que, al seu torn, s'empra per produir paraformaldehid i una àmplia gamma de resines d'última generació: les resines sostenibles, la família ErcrosGreen+, i les resines tècniques, la família ErcrosTech.

Tant la fàbrica d'Almussafes com la resta de les instal·lacions d'Ercros tenen implantat el sistema de prevenció de riscos segons la norma internacional ISO 45001; i periòdicament es revisa l'anàlisi funcional d'operativitat de les instal·lacions, segons el mètode Estudis de riscos i operativitat, conegut per les seves sigles en anglès, Hazop, en el qual estan contemplades totes les situacions de risc potencials.

Les nostres instal·lacions disposen així mateix de plans de manteniment preventiu i de procediments per fer front a emergències, i realitzem de forma periòdica simulacres d'emergència. En concret, a Almussafes s'han realitzat cinc simulacres el 2022.

La fàbrica d'Almussafes ocupa de forma directa a 110 persones i el 2021 va facturar més de 100 milions d'euros.