Ercros i l’Ajuntament de Flix donen un impuls a la urbanització de la Colònia

Barcelona,

Ercros i l’Ajuntament de Flix han signat avui varis convenis entre els quals destaca l’acord de col·laboració amb relació al projecte d’intervenció integral al barri de la Colònia de la fàbrica i un nou acord pel qual Ercros realitza una aportació econòmica a l’Ajuntament destinada a contribuir al bon funcionament de la Reserva Natural de Sebes, a l’escola municipal de música i a l’escola bressol municipal.

La Colònia de la fàbrica és un barri propietat d’Ercros, d’unes 14 hectàrees, que es troba situat al costat mateix de les instal·lacions industrials i que conté una sèrie d'edificacions i espais d'un gran valor històric, arquitectònic i sentimental per al poble de Flix.

D’acord amb el conveni signat, Ercros cedirà gratuïtament a l’Ajuntament un conjunt de vials i espais de lleure ubicats en aquest barri, amb la finalitat que l’Ajuntament hi realitzi actuacions de millora i afecti aquests espais a l’ús o servei públic, amb un cost d’uns 2,25 milions d’euros. Ercros es compromet a aportar gradualment fins a 786.588 euros, a mida que es vagin executant els treballs. Aquest import és la part que correspon satisfer a l’Ajuntament. La resta correspon a una subvenció atorgada pel Departament de Territori i Sostenibilitat en el marc de la Llei de Barris. Totes les actuacions han d’estar finalitzades abans del 31 de desembre de 2020.

Des de la seva implantació a Flix, el 1897, la interacció entre Ercros i la població, a través del seu Ajuntament, materialitzada a través de diferents activitats i àmbits, ha estat molt intensa. Aquesta estreta col·laboració ha donat lloc a la signatura de diversos convenis que s’han anat renovant i actualitzant al llarg del temps.