Ercros imparteix una conferència sobre seguretat i salut en el lloc de treball

Tarragona,

El responsable de Prevenció Tècnica del complex industrial d’Ercros a Tarragona, Fernando Burgueño, va impartir una conferència a l’institut Comte de Rius, situat a la mateixa localitat, sobre el model de gestió dins l’àmbit de la seguretat i la salut en el lloc de treball que ha permès aconseguir 20 anys sense accidents amb baixa a la fàbrica de Tarragona.


La ponència, dirigida als alumnes i al professorat de l’àmbit de la química, va constar de dues parts: la primera, centrada en les característiques d’Ercros i la tipologia dels productes que fabrica; i la segona, sobre les línies mestres del sistema de gestió de seguretat i salut implantat i basat en la OHSAS 18001.

Les directrius del sistema aplicat a la fàbrica de Tarragona permeten tenir uns índexs d’accidentalitat per sota del sector i consisteixen, bàsicament, en crear una base sòlida pel que fa a la definició dels estàndards, mitjançant procediments i instruccions; una revisió constant, mitjançant auditories i inspeccions; una bona transmissió de la informació tant de forma transversal com ascendent i descendent, i un anàlisi de les incidències que permeten aprendre del succeït.

Finalment, va explicar que, tot i que una bona execució d’aquestes actuacions és bàsica, la clau per tal d’aconseguir 20 anys sense accidents és la correcta integració de la prevenció en tots els nivells de la fàbrica, de forma que els treballadors interioritzin els conceptes i siguin traslladats a l’àmbit de la feina diària de forma impecable.