Ercros participa en una jornada sobre l’aplicació de la Llei de Responsabilitat Medioambiental

Barcelona,

 

Ercros va participar el passat dia 28 de març a Barcelona en una jornada organitzada per Baker McKenzie, Alenta i Marsh & McLennan sobre l’aplicació de la Llei de Responsabilitat Medioambiental (Llei 26/2007) en àmbits com l’administració, companyies d’assegurances, consultores i operadors. La cap del departament corporatiu de medi ambient i qualitat d’Ercros, Sandra Reverté, va explicar la seva experiència en la realització d’anàlisi de riscos ambientals i la presentació de la declaració responsable, entre d’altres.

La llei i el seu desplegament normatiu obliguen les activitats afectades a elaborar un anàlisi de riscos mediambientals que serveix com a punt de partida per decidir si els operadors han de tenir o no una garantia financera obligatòria i la quantitat de la mateixa. En aquests anàlisis s’estableixen una sèrie d’escenaris de risc que es classifiquen mitjançant un índex de danys mediambientals.

L’escenari de risc que agrupa el 95% del risc acumulat (d’acord amb la legislació que estableix quin escenari es considera amb prou probabilitat i dany per a ser representatiu) es monetitza i serveix per establir la quantitat de la garantia financera obligatòria que ha de tenir l’operador. Aquells centres de treball per als quals aquesta garantia es troba entre 300.000 i 2M€ i tenen un sistema de gestió basat en ISO 14001 o EMAS, queden exempts de contractar-la.

Ercros té set centres productius de prioritat 1 (de major risc o declarats Seveso); un abocador de prioritat 2 (de risc mitjà); i tres centres de prioritat 3 (de menor risc). Tots els centres de la companyia han fet l’anàlisi de riscos mediambientals i estan exempts de constituir garantia financera per disposar de la ISO 14001, tot i això, Ercros disposa d’una assegurança de responsabilitat mediambiental que cobriria qualsevol potencial incident.