Ercros participa en una taula rodona sobre talent i competitivitat

Tarragona,
Ercros participa en una taula rodona d'Adecco sobre talent i competitivitat
Mario Lorenzo, responsable de recursos humans del CIT d’Ercros, participant a la taula rodona

El responsable de recursos humans del complex industrial de Tarragona (CIT) d’Ercros, Mario Lorenzo, ha participat a la taula rodona, organitzada per Adecco, sobre talent i competitivitat, que s'ha celebrat avui a Tarragona.

Durant l'esdeveniment, Lorenzo ha compartit l'estratègia i l’enfocament d’Ercros per a abordar els desafiaments relacionats amb l'atracció i retenció de talent en l'entorn empresarial. Ha destacat la importància de mantenir alineada la cultura corporativa amb la societat i de subscriure programes de col·laboració amb institucions educatives.

També s'ha referit a les mesures adoptades per promoure un ambient de treball favorable, com ara la formació personalitzada i la promoció i comunicació internes. També ha esmentat la solidesa de l'ocupació a Ercros, que es reflecteix en un baix índex de rotació del personal. Lorenzo ha esmentat els pilars de la gestió dels recursos humans, que són: l'estabilitat econòmica, els salaris competitius i el tracte humà i proper.

Pel que fa a la convivència generacional, Lorenzo ha destacat l'adaptació d’Ercros al canvi i la valoració d'equips heterogenis com una oportunitat per avançar, així com el paper clau del personal intermedi en la gestió d'equips i en la comunicació de decisions estratègiques.

La participació d’Ercros en aquesta taula rodona reforça el seu compromís amb el talent, la competitivitat i el desenvolupament.