Ercros, present en la visita del Segell Internacional de Qualitat Eurobachelor

Barcelona,
Ercros, presente en la visita del Sello Internacional de Calidad Eurobachelor en la Facultad de Química de Valencia
D’esquerra a dreta, representants de Torrecid, Champinter, Col·legi Oficial de Químiques de la Comunitat Valenciana, Conselleria de Sanitat i Salut Pública, Gamaser, Ercros, Pinturas Monto, Quimeltia. A baix, Ercros, RBN Cosmetics, Associació Valenciana d

Ercros ha estat present, en qualitat d’empresa col·laboradora, a la visita que ha rebut la Facultat de Química de la Universitat de València del panell que avalua el grau en Química per a obtenir el segell internacional de qualitat Eurobachelor. Durant la visita, els membres del panell d’acreditació internacional s’han entrevistat amb diferents col·lectius involucrats en els títols: alumnat, professorat, equip directiu, comitè d’autoavaluació, egressats i ocupadors.

Els membres del panell també han realitzat un recorregut per les instal·lacions de la Facultat de Química amb la finalitat de valorar la dotació i qualitat dels espais dedicats a la docència.

Aquest segell internacional és un certificat que es concedeix a les universitats que imparteixen un títol de Química segons uns estàndards definits, d’acord amb els principis de qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat contemplats en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). L’atorga l’Agència Nacional de la Qualitat i Acreditació (Aneca), com agència autoritzada.

Aneca és l’òrgan d’avaluació de la qualitat de la educació superior d’abast nacional encarregat de realitzar activitats d’avaluació, certificació i acreditació del sistema universitari espanyol amb la finalitat de la seva millora contínua i adaptació a l’EEES.