Ercros redueix el seu índex d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle un 11% i un 34% la seva accidentabilitat en 2018

Barcelona,
fabrica de tarragona

Ercros ha reduït un 11% el seu índex d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle en 2018 respecte de l’any anterior, en tant que l’índex d’emissions totals s’ha reduït en un 15,5% en termes homogenis respecte de 2017.

Pel que fa a l’accidentabilitat, l’índex de freqüència general d’accidents propis –que mesura el nombre d’accidents amb i sense baixa del personal propi per cada milió d’hores treballades– es va reduir un 34% entre 2017 i 2018.

A més de la reducció de les emissions directes a les seves fàbriques, en 2018, Ercros va aconseguir estalviar 1.647 tones de CO2 gràcies a les millores logístiques i operatives portades a terme que van permetre reduir en 2,36 milions de kilòmetres la distància recorreguda en el transport de sosa càustica. Per un costat, Ercros ha llogat tancs d’emmagatzematge a terminals portuàries de Tarragona, Barcelona, Bilbao, Ferrol, Sevilla i Gènova, amb l’objecte d’apropar la sosa als clients, i, per l’altre, ha adaptat la planta d’electròlisi de la fàbrica de Sabiñánigo (Osca) per tal que pugui fabricar indistintament potassa i sosa i, amb això, autoproveir-se de sosa evitant el seu subministrament des de la fàbrica de Vila-seca I (Tarragona).

També en matèria ambiental, cal destacar la signatura d’un conveni voluntari, l’ECVM Charter, per part dels membres del Consell Europeu de Fabricants de Vinil (ECVM), entre els quals es troba Ercros. Per aquest acord es comprometen a mesurar i controlar la producció, ús i eliminació de vinils (EDC, VCM i PVC) amb objecte de, si és el cas, reduir el seu impacte mediambiental.

Els centres de Flix, Cerdanyola i Aranjuez van recollir el premi Seguretat Feique 2018, que atorga la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (Feique) a aquelles empreses de més de 50 treballadors que no van patir cap accident laboral entre el personal propi, amb o sense baixa i que, per tant, van aconseguir un índex de freqüència general propi igual a zero.