Ercros redueix les emissions globals i les emissions directes de GEI

Barcelona,

El 2022, el conjunt de fàbriques d’Ercros va aconseguir reduir un 12% el seu índex d'emissions totals, que mesura les substàncies emeses a l'aire i a l'aigua, així com la generació de residus, respecte de 2021, i un 5,3% les emissions directes de gasos d'efecte d'hivernacle («GEI»). Aquestes emissions es mesuren en tones de CO2 equivalent i són un indicador clau per a avaluar el comportament de l'empresa enfront del canvi climàtic. Anualment, Aenor verifica les emissions GEI d’Ercros, segons la norma ISO 14064-1.

La reducció d'emissions i l'adopció de pràctiques sostenibles són elements fonamentals en l'estratègia d’Ercros en la seva lluita contra el canvi climàtic i la protecció ambiental. El seu objectiu en matèria de descarbonització, plasmat en el Pla 3D, és reduir un 39% les emissions de CO₂, directes i indirectes per consum d'energia, el 2025 (vs 2020).

El 2022, aquesta reducció ha arribat al 25%. Durant l'any passat, l'empresa també va emplenar el qüestionari Carbon Disclosure Project («CDP»), l'objectiu del qual és avaluar les implicacions en el canvi climàtic de les principals empreses cotitzades del món. Per part seva, la fàbrica de Cerdanyola es va adherir al Programa d'acords voluntaris per a la reducció d'emissions de GEI, promogut per la Generalitat de Catalunya.

El 2022, Ercros va aconseguir una destacada puntuació, de 84 sobre 100, en el ràting internacional EcoVadis, que avalua les pràctiques ASG (ambientals, socials i de governança) de les empreses. Aquesta qualificació situa a Ercros en l'1% de les companyies millor classificades, fet que li ha valgut el reconeixement Platinum, per quart any consecutiu.

L'empresa aplica un sistema de gestió mediambiental certificat, basat en les normes ISO 14001 i ISO 50001 que garanteixen la implantació de sistemes de gestió ambiental i de l'energia, respectivament.