Ercros redueix un 8% el seu índex d'emissions i un 38% el d'accidents

Barcelona ,

En 2021, Ercros va reduir els seus índexs d'emissions, un 4,8% les de CO₂ i un 8,4% les totals. En aquest exercici, va rebaixar el seu índex d’accidentabilitat un 38,4% i va millorar la qualitat dels seus productes un 26,3%. Ercros va gastar, en 2021, 24,7 milions d'euros en prevenció, seguretat i protecció ambiental, un 5,5% més que en 2020.

En concret, en matèria ambiental, l'empresa va reduir el seu índex d'emissions totals –aquest índex mesura les substàncies emeses a l'aire i a l'aigua, i la generació de residus– un 8,4% respecte de 2020. Durant el passat exercici, l'índex d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle –que mesura el número de tona de CO2 equivalent per cada tona produïda– es va reduir un 4,8%. Així mateix, l'empresa va disminuir un 7,8% i un 6,2% el consum relatiu d'energia i d'aigua, respectivament, i la generació relativa de residus, un 21,8%.

Pel que fa a l’accidentabilitat, entre 2020 i 2021, l'índex de freqüència general d'accidents –que mesura el nombre d'accidents entre el personal propi i extern (amb i sense baixa) per cada milió d'hores treballades– es va reduir un 38,4% i el mateix índex aplicat només al personal propi es va reduir un 34,3%.

En el passat exercici, la qualitat dels productes que comercialitza Ercros va millorar, en reduir-se l'índex de reclamacions –que mesura el nombre de tones de productes afectats per reclamacions dels clients sobre el nombre de tones venudes– un 26,3% respecte de l'any anterior.

Ercros continua avançant en la descarbonització de l'activitat, segons el que es preveu en el Pla 3D. En aquests moments, han finalitzat els projectes de millora de l'eficiència energètica a la fàbrica de Tortosa (unitat de recuperació de la calor residual generada a la planta de poliols i substitució d'equips varis per uns altres més eficients); de substitució de lluminàries per led a les fàbriques de la divisió de química intermèdia; i d'optimització de consums de productes químics i matèries primeres a Aranjuez. També s'ha avançat en els projectes de recristal·lització de sal i de millora d'aprofitament de l'hidrogen a Sabiñánigo i a Vila-seca I, així com en els projectes de producció de vapor a partir de biomassa i de fabricació d’EDC amb tecnologia més eficient a Vila-seca II.

El compromís d’Ercros en matèria de seguretat va ser reconegut amb el premi Seguretat 2021, atorgat per la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (Feique) a les fàbriques de Tortosa, Cerdanyola i Sabiñánigo, per no haver tingut cap accident laboral, amb o sense baixa, entre el personal propi durant tot l'exercici. Tots els centres d’Ercros tenen certificat el seu sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball d'acord amb la norma ISO 45001.

Ercros aplica un sistema de gestió de la sostenibilitat, certificat anualment per una empresa acreditada, basat en les normes de referència ISO 14001, que acredita la implantació d'un sistema de gestió ambiental; ISO 45001, que acredita la implantació d'un sistema de gestió de la seguretat i salut, i ISO 50001, de gestió de l'energia. A la vegada, verifica les seves emissions de gasos d'efecte d'hivernacle d'acord amb la norma ISO 14064-1, per a la quantificació i declaració de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. L'empresa està compromesa amb els objectius de neutralitat climàtica del Green Deal europeu i preveu aconseguir la total descarbonització de la seva activitat abans de 2050.

L'acompliment d’Ercros en tots els vessants de la sostenibilitat li ha valgut la classificació Platinum en el rating internacional EcoVadis, en obtenir una puntuació de 84 sobre 100 amb la qual Ercros se situa entre l'1% amb millor compliment de bones pràctiques ASG (ambientals, socials i de governança) de les 75.000 companyies avaluades, i ha obtingut una qualificació A i 77 punts de 100 en l’ASG Ràting 2021 de l'Institut espanyol d'analistes financers. Així mateix, l'empresa ha estat certificada com CSR Company en la categoria Excellence pel programa Responsible Care del sector químic mundial.