Ercros s'adhereix al codi de bones pràctiques tributàries

Barcelona,

Ercros s'ha adherit al codi de bones pràctiques tributàries, promogut pel Fòrum de Grans Empreses, òrgan col·laborador de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).

L'objectiu d'aquest codi és augmentar l'eficàcia dels controls de l'AEAT i reduir la inseguretat jurídica a les empreses, així com els litigis que puguin sorgir entre ambdues. El codi defineix les bones pràctiques tributàries com «aquelles que condueixin a la reducció de riscos fiscals significatius i a la prevenció d'aquelles conductes susceptibles de generar-los».

L'adhesió a aquest codi comporta l'aplicació de recomanacions per evitar la utilització d'estructures creditícies opaques, intensificar la col·laboració en la detecció de pràctiques fraudulentes i millorar la informació sobre les polítiques fiscals aplicades.

Les bases d'aquest codi es van assentar el 2010, però va ser el 2015 quan se’n van presentar les primeres conclusions i es van fixar els indicadors perquè les empreses i l'AEAT puguin verificar-ne el seu compliment. Actualment hi són adherides 143 societats nacionals i estrangeres.