Ercros s’adhereix als compromisos d’acció climàtica de la Generalitat de Catalunya

Barcelona,

Ercros s’ha adherit als compromisos d’acció climàtica per frenar l’escalfament global, establerts pel Govern de la Generalitat de Catalunya després que en 2019 s’hagi declarat la situació d’emergència climàtica en aquesta comunitat autònoma.

D’aquesta forma, Ercros es compromet a aconseguir la neutralitat de les seves emissions de CO2 en 2050; profunditzar en el coneixement de l’impacte climàtic de la seva activitat; divulgar i fomentar el compromís climàtic en la seva organització; impulsar la transició energètica de la seva activitat; reduir l’impacte climàtic de la mobilitat que genera i adoptar progressivament els principis de l’economia circular.

Per tal d’aconseguir aquests objectius, Ercros ampliarà les mesures que ja s’estan portant a terme, designant a un coordinador d’acció climàtica a la organització. Ercros ha portat a terme inversions per a la substitució de combustibles per hidrogen generat en la seva pròpia activitat; millores en els processos de fabricació per a reduir el consum energètic; i millores logístiques i operatives, que es tradueixen en la reducció de les seves emissions en el transport, entre d’altres. Tanmateix, des de fa anys, quantifica les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle de la organització i disposa de sistemes certificats d’eficiència energètica.

L’empresa també preveu incorporar el seu compromís de lluita contra el canvi climàtic en el seu codi ètic; incloure els aspectes climàtics en la formació del seu personal; aplicar un pla per tal d’augmentar l’eficiència energètica en la seva activitat productiva, amb objectius quantificables; i dissenyar la digitalització de la seva activitat com a mitjà útil per a reduir l’impacte climàtic.

Com a empresa del sector industrial, Ercros s’adherirà als compromisos climàtics que adopten les organitzacions empresarials del seu sector a escala europea; i adoptarà els principis de la Indústria 4.0, atenent sempre a la reducció de l’impacte climàtic de la seva activitat.