Ercros subscriu la Declaració de Luxemburg

Barcelona,

Ercros ha subscrit la Declaració de Luxemburg, per la qual es compromet a integrar els principis bàsics de la promoció de la salut en el treball a la seva estratègia empresarial, implementar els objectius de promoció de la salut en el treball més enllà de l’establert per la legislació i seguir el marc de referència en la gestió de la salut de les persones treballadores.

La Declaració de Luxemburg està promoguda per la Xarxa Europea de Promoció de la Salut en el Treball des de 1997. A Espanya, és el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo l'organisme que valida aquesta adhesió, que és un requisit previ per a obtenir el certificat d'organització saludable, procés en el qual Ercros està implicada.