Ercros s'uneix a la reivindicació per a la igualtat de la dona

Barcelona,

Ercros s'uneix a la reivindicació per a la igualtat entre homes i dones amb motiu de la celebració avui del Dia Internacional de la Dona i reafirma el compromís amb la igualtat d'oportunitats i de rebuig a qualsevol tipus de discriminació d'homes i dones.

Al següent muntatge audiovisual (https://vimeo.com/685816794) es recull el testimoni de dones d'Ercros sobre la seva experiència i sobre la importància de la química. Hi intervenen: Pilar Salsé, tècnica d'R+D a la fàbrica de Monzón; Maria Sauceda, operadora de planta química a la fàbrica de Vila-seca I; i Mari Carmen Cruzado, directora de la divisió de farmàcia.

Ercros adopta i actualitza polítiques i plans d'igualtat, vetlla per la no-discriminació per raó de gènere, investiga vies per augmentar la presència de dones a l'empresa, vetlla per la conciliació familiar i sosté una tolerància zero amb totes les formes d'agressió contra les dones.

Actualment una mica més del 17% de la plantilla d'Ercros està formada per dones i encara que l'objectiu d'igualtat queda lluny, l'empresa treballa per augmentar la presència femenina a la plantilla.