Estudiants de gestió ambiental visiten la fàbrica d'Aranjuez

Aranjuez,

Un grup d’estudiants del curs per a obtenir el certificat de professionalitat en gestió ambiental, de l’escola professional de noves tecnologies CICE, ha visitat la fàbrica d’Ercros a Aranjuez.

Durant la seva visita, han pogut observar com es gestiona ambientalment la fàbrica, a més d’altres aspectes relacionats amb les activitats de prevenció de riscos laborals i gestió de qualitat en els processos de fabricació. D’aquesta forma, els alumnes poden comprovar l’aplicació pràctica del contingut del curs que els està sent impartit.

La visita també ha inclòs un recorregut per les instal·lacions per tal que puguin conèixer les diverses plantes de fabricació de principis actius farmacèutics, a més dels magatzems, torres de refrigeració i la planta depuradora, entre d’altres.