Estudiants de la Universidad Rey Juan Carlos visiten Aranjuez

Aranjuez,

Un grup de 30 estudiants del Grau d'Enginyeria Química de la Universitat Rey Juan Carlos, acompanyat pels professors, ha visitat les instal·lacions de la fàbrica d'Ercros a Aranjuez.

A la visita a la fàbrica, l'alumnat va poder recórrer diferents àrees i plantes de producció, així com els laboratoris, la depuradora, zones de servei i el magatzem.

El grup d'estudiants va valorar de manera molt positiva la visita a les instal·lacions d'Ercros ja que va poder veure a escala industrial equips i instal·lacions que fins ara només havia vist al laboratori o a la planta pilot de la universitat.

L'activitat de la fàbrica d'Aranjuez, seu de la divisió de farmàcia d'Ercros, se centra en la producció de primeres matèries i API (Active Pharmaceutical Ingredients), fonamentalment antibiòtics. Té amb una plantilla de més de 200 persones i exporta més del 90% de la seva producció.