Estudiants de l’institut Biello Aragón visiten la fàbrica a Sabiñánigo

Sabiñánigo,

Dos grups d’estudiants de l’institut Biello Aragón van visitar la fàbrica d’Ercros a Sabiñánigo.

El primer estava format per nou alumnes que cursen el grau mig d’instal·lacions elèctriques i automàtiques o el grau superior d’automatització i robòtica industrial, acompanyats d’un professor. En el segon grup van participar 17 estudiants de segon curs de batxillerat, acompanyats de dos professors.

Ambdós grups van iniciar el recorregut de la fàbrica a la sala de reunions, on se’ls va fer una presentació d’Ercros i del centre de Sabiñánigo. Seguidament, van visitar les plantes d’aigua oxigenada, clorat sòdic i clor-sosa.

En el cas del primer grup, també se’ls va mostrar l’equipament elèctric del centre, que consta d’un transformador general d’entrada a fàbrica, celes de distribució, centres control de motors, transformadors i rectificadors per a plantes d’electròlisi, entre d’altres instal·lacions.