Estudiants de l'Institut Biello Aragón visiten Sabiñánigo

Sabiñánigo,

Un grup de 29 estudiants de quart de l'ESO de l'Institut Biello Aragón de Sabiñánigo, acompanyat pels seus professors, ha visitat les instal·lacions de la fàbrica d'Ercros a aquesta localitat.

La visita va començar amb una breu explicació del personal tècnic de la fàbrica sobre la companyia, els seus centres de producció i l'activitat productiva que es duu a terme a Sabiñánigo. Després, el grup va visitar el laboratori general i les plantes d'aigua oxigenada i clorat sòdic per conèixer- ne de primera mà el funcionament.

L'alumnat i els professors van valorar la visita positivament i van destacar el gran interès que suposa conèixer una planta industrial de la seva ciutat.

Amb més d’un segle de vida i una plantilla de 230 persones, la fàbrica de Sabiñánigo centra la seva activitat en la fabricació de derivats del clor. Exporta el 60% de la producció i és el primer fabricant europeu d'ATCC, producte essencial per al tractament de l'aigua de piscines.