Estudiants d'Educació ambiental de Jaca visiten la fàbrica de Sabiñánigo

Sabiñánigo,

Cinc estudiants del cicle formatiu de Grau superior d'educació i control ambiental de l'institut Pirineus de Jaca han visitat la fàbrica d'Ercros a Sabiñánigo.

Els futurs tècnics s'estan formant per treballar a empreses i entitats que tinguin com a objectiu preservar els recursos mediambientals; per tant, la visita a la fàbrica d'Ercros, pionera en la protecció del seu entorn, els serveix com a exemple pràctic de les matèries teòriques tractades a classe.

La visita va començar amb una breu presentació per part del personal de la fàbrica sobre el funcionament de la companyia, les instal·lacions de producció i l'activitat industrial. Després, tenint en compte el perfil dels estudiants, se'ls va explicar el funcionament del sistema de gestió ambiental del centre.

Per acabar, els estudiants van visitar la planta d'aigua oxigenada i la depuradora d'aigües residuals de la fàbrica.