Estudiants del Màster d’Indústria Química del CESIF visiten Aranjuez

Aranjuez,

Les instal·lacions de la divisió de farmàcia d’Ercros, situades a Aranjuez, van obrir les seves portes el 18 de gener de 2019 per a rebre la visita dels estudiants del Màster d’Indústria Química del Centre d’Estudis Superiors de la Indústria Farmacèutica (CESIF) de Madrid.

Els alumnes van visitar diferents àrees i departaments, tant de producció com de control i I+D. Representants d’Ercros els van explicar el compromís de la companyia amb la sostenibilitat (prevenció, mediambient i qualitat) i la responsabilitat social corporativa, així com els diferents projectes de futur en els que està treballant la Divisió.

Des de fa més de 70 anys, la fàbrica d’Aranjuez es centra en la producció de matèries primeres i productes intermedis farmacèutics, fonamentalment antibiòtics, tot i que també antiulcerosos i antifúngics. Els seus productes es venen a més de 90 països, en els cinc continents.