Estudiants d’Enginyeria Química de l’Institut Químic de Sarrià visiten la fàbrica de Vila-seca I

Vila-seca,

Cinc estudiants del màster en Enginyeria Química de l’Institut Químic de Sarrià (IQS) van visitar la fàbrica d’Ercros a Vila-seca I.

Els alumnes estan realitzant un projecte basat en el tractament del clor produït en una planta de membranes i, a aquesta fàbrica van poder veure els equips implicats en aquest procés.

La visita es va dur a terme amb un grup reduït per tal de poder seguir totes les mesures de seguretat establertes per fer front a la covid-19.

La plantilla del centre de Vila-seca I està integrada per més de 130 persones. Aquest centre pertany a la divisió de derivats del clor i té una capacitat de producció total d’unes 440.000 t/any. Entre 2016 i 2019, Ercros va portar a terme una important modernització de Vila-seca I per tal d’adaptar el procés de producció de clor a la millor tecnologia disponible (la de membranes) i ampliar les seves instal·lacions. Com a resultat d’això, Ercros avui posseeix la major planta d’electròlisi d’Espanya.