La fàbrica d’Almussafes millora tots els índexs de sostenibilitat

El 2020, la fàbrica d’Ercros a Almussafes va reduir el seu índex d’emissions totals, les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i els seus índexs d’accidentabilitat

Almussafes,

En concret, l'índex d'emissions -que mesura les substàncies emeses a l'aire i a l'aigua i la generació de residus- es va reduir un 36% respecte de 2019 i un 62% respecte de la mitjana dels últims cinc anys. En el cas de les emissions directes de gasos d'efecte d'hivernacle, la reducció interanual va ser del 7,5% i, respecte de la mitjana dels últims cinc anys, del 13,4%.

En matèria de seguretat, el 2020, la fàbrica d'Almussafes no va tenir cap accident entre el personal propi, fet que li va merèixer el reconeixement de la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (Feique), que li va atorgar el Premi Seguretat Feique 2020. En el passat exercici, l'índex de freqüència general d'accidents es va reduir un 47% respecte de l'any anterior i un 36,5% si el comparem amb la mitjana dels últims cinc anys. Aquest índex mesura els accidents entre el personal propi i extern (amb i sense baixa) per cada milió d'hores treballades.

Aquest centre té certificades la gestió mediambiental segons la norma ISO 14001 i la gestió de la seguretat laboral segons la norma ISO 45001; i verificades les seves emissions de CO₂ d'acord amb la norma ISO 14064.

L'acompliment d’Ercros en tots els vessants de la sostenibilitat li ha valgut la classificació Platinum, atorgada pel ràting internacional EcoVadis, en obtenir una puntuació de 81 sobre 100; amb aquesta puntuació Ercros se situa entre l'1% amb millor compliment en criteris ASG (ambientals, socials i de governança) de les 75.000 companyies avaluades. Així mateix, l'empresa ha estat certificada com CSR Company en la categoria Excellence, pel programa Responsible Care del sector químic mundial.

La fàbrica d'Almussafes està enquadrada en la divisió de química intermèdia d’Ercros. Empra de manera directa a 109 persones i el 2020 va facturar prop de 60 milions d'euros. Exporta el 65% de la seva producció i és el líder mundial en el mercat del paraformaldehid. A Almussafes també es produeix la gamma de resines verdes, ErcrosGreen+, el nivell d'emissions de les quals és similar al de la fusta natural, i la gamma de resines tècniques, Ercros Tech, destinada a aplicacions d'altes prestacions (laminatges decoratius, recobriments de llaunes per a ús alimentari, etc.).