La fàbrica d’Almussafes redueix el seu índex d’emissions un 49% i millora la seva qualitat un 22%

Almussafes,

La fàbrica d’Ercros a Almussafes va reduir un 49% el seu índex d’emissions –que mesura les substàncies emeses a l’aire i a l’aigua i els residus generats– l’any 2018 respecte de l’any anterior. Aquesta xifra, que reflexa el compromís d’Ercros amb l’entorn ambiental en les seves instal·lacions, va millorar un 55% respecte de la mitjana dels darrers cincs anys.

En el conjunt d’Ercros, l’índex d’emissions directes de gasos d’efecte d’hivernacle va disminuir un 11%, en tant que l’índex d’emissions totals s’ha reduït en un 15,5% en termes homogenis respecte de 2017.

El centre valencià, on actualment treballen 105 persones, també presenta bons resultats en matèria de qualitat dels seus productes: al 2018, l’índex de qualitat –que mesura el número de tones de productes afectats per reclamacions dels clients sobre el número de tones venudes– va millorar en un 22% respecte de 2017. Una xifra que també millora un 17% respecte de la mitjana dels darrers cinc anys.

La fàbrica d’Almussafes té homologat el seu sistema de gestió del medi ambient segons la norma ISO 14001:2015; de la qualitat segons la norma ISO 9001:2015; i de la prevenció segons la norma OHSAS 18001:2007.

Aquest centre pertany a la divisió de química intermèdia d’Ercros i és el primer productor mundial de paraformaldehid, un compost que es fa servir a la síntesi d’altres productes químics per a aplicar en sectors industrials molt diversos, tals com la indústria de l’automoció, la petrolífera, la de les pintures, del moble, tèxtil, paperera o farmacèutica. Aquest centre també fabrica resines per a la indústria del moble i aïllants, entre les quals destaca la nova gamma ErcrosGreen+. Aquesta nova línia de resines ha estat dissenyada per tal de complir amb els més estrictes estàndards i recomanacions del sector de la construcció tant a Europa com a Estats Units i al Japó, i reflexa el permanent compromís d’Ercros amb la innovació.

Ercros està adherida voluntàriament des de 1994 al programa Responsible Care, que té per objecte aconseguir que les empreses químiques –en el desenvolupament de la seva activitat– assoleixin millores contínues en relació amb la seguretat i la protecció de la salut dels seus treballadors, la protecció de les persones i les instal·lacions, el medi ambient, la tutela del producte, la comunicació i transparència.