La fàbrica d’Almussafes redueix les seves emissions

Almussafes,

En 2021, la fàbrica d’Ercros a Almussafes va reduir el seu índex d'emissions totals i va millorar la qualitat dels seus productes i serveis

En concret, l'índex d'emissions que mesura les substàncies emeses a l'aire, a l'aigua, i la generació de residus, es va reduir un 2% respecte de 2020, consolidant la millora iniciada en 2014.

En matèria de seguretat, en 2021, aquesta fàbrica ha reduït un 11% l'índex de freqüència general d'accidents, que mesura els accidents entre el personal propi i extern (amb i sense baixa) per cada milió d'hores treballades respecte de la mitjana dels darrers cinc anys.

També va millorar la qualitat dels seus productes. Entre 2020 i 2021, la fàbrica va reduir un 54% el seu índex de reclamacions. Aquest índex mesura el nombre de tones de productes afectats per reclamacions dels clients sobre el nombre de tones venudes.

La fàbrica d'Almussafes té certificades la gestió mediambiental segons la norma ISO 14001, la gestió de la seguretat laboral segons la norma ISO 45001 i està ultimant la certificació de la gestió energètica segons la norma ISO-50001. També té verificades les seves emissions de gasos d'efecte d'hivernacle d'acord amb la norma ISO 14064.

L'acompliment d’Ercros en tots els vessants de la sostenibilitat li ha valgut la classificació Platinum en el ràting internacional EcoVadis, en obtenir una puntuació de 84 sobre 100 amb la qual Ercros se situa entre l'1% amb millor compliment de bones pràctiques ASG (ambientals, socials i de governança) de les 75.000 companyies avaluades, i ha obtingut una qualificació A i 77 punts de 100 en l’ASG Ràting 2021 de l'Institut espanyol d'analistes financers. Així mateix, l'empresa ha estat certificada com CSR Company en la categoria Excellence, pel programa Responsible Care del sector químic mundial.

La fàbrica d'Almussafes està enquadrada en la divisió de química intermèdia d’Ercros. Empra de manera directa a 110 persones i en 2021 va facturar més de 100 milions d'euros. Exporta el 70% de la seva producció i és el líder mundial en el mercat del paraformaldehid. A Almussafes també es produeix la gamma de resines verdes, ErcrosGreen+, el nivell d'emissions de les quals és similar al de la fusta natural, i la gamma de resines tècniques ErcrosTech, destinada a aplicacions d'altes prestacions (laminatges decoratius, recobriments de llaunes per a ús alimentari, etc.).