La fàbrica d’Aranjuez redueix un 15% el seu índex d'emissions

Barcelona ,

En 2021, la fàbrica de Ercros a Aranjuez va reduir el seu índex de freqüència general d'accidents i el seu índex d'emissions. A la vegada, va millorar l'índex de qualitat dels seus productes.

En concret, entre 2020 i 2021, la fàbrica d'Aranjuez va reduir un 4,6% l'índex de freqüència general d'accidents, que mesura els accidents entre el personal propi i extern (amb i sense baixa) per cada milió d'hores treballades.

El passat exercici aquesta fàbrica va reduir el seu índex d'emissions –que mesura les substàncies emeses a l'aire i a l'aigua i la generació de residus– en un 14,7% respecte de 2020 i un 15,7% respecte de la mitjana dels darrers cinc anys.

En matèria de qualitat, la fàbrica d'Aranjuez va reduir un 60,5% el seu índex de reclamacions i el va millorar en un 44,0% respecte de la mitjana dels últims cinc anys. Aquest índex mesura el nombre de tones de productes afectats per reclamacions dels clients sobre el nombre de tones venudes.

El centre d'Aranjuez té certificades la gestió de la seguretat laboral segons la norma ISO 45001, la gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001 i la gestió ambiental segons la norma ISO 14001; i verificades les seves emissions de gasos d'efecte d'hivernacle d'acord amb la norma ISO 14064.

L'acompliment d’Ercros en tots els vessants de la sostenibilitat li ha valgut la classificació Platinum en el ràting internacional EcoVadis, en obtenir una puntuació de 84 sobre 100 amb la qual Ercros se situa entre l'1% amb millor compliment de bones pràctiques ASG (ambientals, socials i de governança) de les 75.000 companyies avaluades, i ha obtingut una qualificació A i 77 punts de 100 en l’ASG Ràting 2021 de l'Institut espanyol d'analistes financers. Així mateix, l'empresa ha estat certificada com CSR Company en la categoria Excellence, pel programa Responsible Care del sector químic mundial.

La fàbrica d'Aranjuez conforma la divisió de farmàcia d’Ercros i està destinada a produir principis actius farmacèutics (API), fonamentalment de la família dels antibiòtics. La fàbrica empra de manera directa a una mitjana de 215 persones i en 2021 va facturar més de 50 milions d'euros i va exportar el 95% de les seves vendes, principalment als EUA, la UE, Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica. És el segon fabricant mundial d'àcid fusídic i el tercer de fosfomicina.