La fàbrica d'Aranjuez redueix un 9% la seva accidentabilitat

El 2020, la fàbrica d’Ercros a Aranjuez va reduir el seu índex de freqüència d’accidents i millorar la qualitat dels seus productes

Aranjuez,

En concret, l'índex de freqüència general d'accidents –que mesura els accidents entre el personal propi i extern (amb i sense baixa) per cada milió d'hores treballades– es va reduir un 9% respecte de l'any anterior.

En matèria de qualitat, entre 2019 i 2020, la fàbrica d'Aranjuez va reduir un 16% el seu índex de reclamacions. Aquest índex mesura el nombre de tones de productes afectats per reclamacions dels clients sobre el nombre de tones venudes.

Aquesta fàbrica també va experimentar millores en el camp mediambiental: respecte de la mitjana dels últims cinc anys, la fàbrica va reduir un 3,2% el seu índex d'emissions, que mesura les substàncies emeses a l'aire i a l'aigua i la generació de residus.

El centre d'Aranjuez té certificades la gestió de la seguretat laboral segons la norma ISO 45001, la gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001 i la gestió mediambiental segons la norma ISO 14001; i verificades les seves emissions de CO₂ d'acord amb la norma ISO 14064. Així mateix, està inscrit en el registre europeu de gestió i auditoria mediambiental EMAS.

L'acompliment d’Ercros en tots els vessants de la sostenibilitat li ha valgut la classificació Platinum, atorgada pel ràting internacional EcoVadis, en obtenir una puntuació de 81 sobre 100; amb aquesta puntuació Ercros se situa entre l'1% amb millor compliment en criteris ASG (ambientals, socials i de governança) de les 75.000 companyies avaluades. Així mateix, l'empresa ha estat certificada com CSR Company en la categoria Excellence, pel programa Responsible Care del sector químic mundial.

La fàbrica d'Aranjuez conforma la divisió de farmàcia d’Ercros. Aquest centre està destinat a fabricar principis actius farmacèutics (API), fonamentalment de la família dels antibiòtics. La fàbrica empra de manera directa a 211 persones i el 2020 va facturar 58 milions d'euros. El 92% de les vendes es va destinar a l'exportació, principalment als EUA, la UE, Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica. És el segon fabricant mundial d'àcid fusídic i el tercer de fosfomicina.