La fábrica de Aranjuez premiada por su seguridad laboral

Aranjuez, 9 d'octubre de 2020. - La fàbrica d'Ercros a Aranjuez ha estat guardonada amb el premi Seguretat Feique 2019 atorgat per la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (Feique). Aquest guardó reconeix als centres de producció de la indústria química de més de 50 treballadors que durant l'any no han registrat accidents amb baixa i sense baixa entre el personal propi.

El 2019, l'índex de freqüència general d'accidents -que mesura els accidents amb i sense baixa per cada milió d'hores treballades- d'Ercros va ser de 2,5, xifra molt inferior a la mitjana de les empreses associades a Feique en aquest període.

La fàbrica d'Aranjuez pertany a la divisió de farmàcia d'Ercros, té una plantilla de 211 treballadors, exporta el 91% de la seva producció i es dedica a la fabricació Principis Actius Farmacèutics (API 's), principalment en el camp dels antibiòtics, obtinguts tant per fermentació com per síntesi química.

El centre té certificada la seva gestió mediambiental segons la norma ISO 14001; la gestió de la seguretat laboral segons la norma OSHAS 18001; la gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001; i té verificades les seves emissions de CO2, d'acord amb la norma ISO 14064-1.