La fàbrica de Cerdanyola, acreditada com a “organització saludable”

Cerdanyola,

La fàbrica d'Ercros a Cerdanyola ha rebut de l'empresa certificadora Aenor l'acreditació del seu sistema de gestió d'organització saludable («SIGOS»), que a més d'incloure aspectes sobre la prevenció en la salut de les persones també incideix en la promoció de la salut i dels hàbits de vida saludables.

Aquesta fàbrica també compta amb la certificació de la seva gestió de la seguretat i salut laboral, segons la norma ISO 45001, així com altres certificacions, com ara la de gestió mediambiental, segons la norma ISO 14001; i la de gestió de la qualitat, segons la norma ISO 9001, i verifica les emissions de gasos d’efecte d'hivernacle segons la norma ISO 14064-1.

La fàbrica de Cerdanyola pertany a la divisió de química intermèdia d'Ercros i produeix, a mida dels clients, més de 250 tipus de compostos per emmotllar que serveixen per fabricar material elèctric (interruptors i endolls); tapes i seients de sanitaris, i accessoris per a la neteja; vaixelles i safates; taps per a la indústria cosmètica i de perfumeria; botons; boles de billar; etc.