La fàbrica de Cerdanyola millora la seva seguretat

Cerdanyola,

En concret, l'índex de freqüència general d'accidents –que mesura els accidents entre el personal propi i extern (amb i sense baixa) per cada milió d'hores treballades– es va reduir un 30% si el comparem amb la mitjana dels darrers cinc anys.

Aquest centre té certificades la gestió de la seguretat laboral segons la norma ISO 45001, la gestió mediambiental segons la norma ISO 14001, i la gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001; i verificades les seves emissions de CO₂ d'acord amb la norma ISO 14064.

L'acompliment d’Ercros en tots els vessants de la sostenibilitat li ha valgut la classificació Platinum, atorgada pel ràting internacional EcoVadis, en obtenir una puntuació de 81 sobre 100; amb aquesta puntuació Ercros se situa entre l'1% amb millor compliment en criteris ASG (ambientals, socials i de governança) de les 75.000 companyies avaluades. Així mateix, l'empresa ha estat certificada com CSR Company en la categoria Excellence, pel programa Responsible Care del sector químic mundial.

La fàbrica de Cerdanyola està enquadrada en la divisió de química intermèdia d’Ercros. Empra de manera directa a gairebé 100 persones i el 2020 va facturar 24 milions d'euros. Exporta el 86% de la seva producció i és el tercer fabricant del món de compostos per emmotllar, un tipus de polímer que es produeix a partir d'urea i melamina, que s'utilitza principalment per a fabricar materials elèctrics (interruptors, endolls) i sanitaris (tapes i seients de sanitaris, accessoris).