La fàbrica de Cerdanyola no va patir cap accident laboral el 2021

Barcelona ,

La fàbrica d’Ercros a Cerdanyola no va patir cap accident laboral el 2021 i va millorar la qualitat dels seus productes

En concret, en matèria de seguretat la fàbrica d’Ercros a Cerdanyola no va tenir cap accident entre el personal propi i el personal d'empreses contractades al llarg de 2021, fet que li va fer mereixedora del premi Seguretat 2021, atorgat per la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (Feique).

Entre 2020 i 2021, aquesta fàbrica també va millorar la qualitat dels seus productes i el servei donat als seus clients, en reduir un 76,3% el seu índex de reclamacions. Aquest índex mesura el nombre de tones de productes afectats per reclamacions dels clients sobre el nombre de tones venudes.

Aquest centre té certificades la gestió de la seguretat laboral segons la norma ISO 45001, la gestió mediambiental segons la norma ISO 14001, i la gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001; i verificades les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle d'acord amb la norma ISO 14064.

L'acompliment d’Ercros en tots els vessants de la sostenibilitat li ha valgut la classificació Platinum en el ràting internacional EcoVadis, en obtenir una puntuació de 84 sobre 100 amb la qual Ercros se situa entre l'1% amb millor compliment de bones pràctiques ASG (ambientals, socials i de governança) de les 75.000 companyies avaluades, i ha obtingut una qualificació A i 77 punts de 100 en l’ASG Ràting 2021 de l'Institut espanyol d'analistes financers. Així mateix, l'empresa ha estat certificada com CSR Company en la categoria Excellence, pel programa Responsible Care del sector químic mundial.

La fàbrica de Cerdanyola està enquadrada en la divisió de química intermèdia d’Ercros. Empra de manera directa a unes 100 persones i el 2021 va facturar gairebé 30 milions d'euros i va exportar el 90% de la seva producció. És el tercer fabricant del món de compostos per emmotllar, un tipus de polímer que es produeix a partir d'urea i melamina, que s'utilitza principalment per fabricar materials elèctrics (interruptors, endolls) i sanitaris (tapes i seients de sanitaris, accessoris).