La fàbrica de Flix culmina 2018 sense accidentabilitat

Flix,

La fàbrica d’Ercros a Flix no va tenir cap accident amb o sense baixa entre el personal propi en 2018, motiu pel qual aquest centre es va fer acreditatiu del premi Seguretat Feique 2018, que atorga la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (Feique) a aquelles empreses de més de 50 treballadors que van aconseguir un índex de freqüència general igual a zero.

Pel que fa a l’accidentabilitat del conjunt de l’empresa, l’índex de freqüència general d’accidents propis –que mesura el número d’accidents amb i sense baixa del personal propi per cada milió d’hores treballades– es va reduir un 34% entre 2017 i 2018.

Respecte de la qualitat, en 2018, la fàbrica de Flix no va tenir cap no conformitat associada al producte subministrat, davant d’un índex de qualitat del 0,12 de mitjana dels darrers cinc anys, fet que mostra el grau d’exigència de la companyia en aquesta matèria. L’índex de qualitat mesura el número de tones de productes afectats per no conformitats sobre el número de tones venudes.

El centre Flix pertany a la divisió de derivats del clor d’Ercros i es dedica a la producció de fosfat dicàlcic.

Com a la resta dels centres d’Ercros, la fàbrica de Flix té homologat el seu sistema de gestió del medi ambient segons la norma ISO 14001:2015; de la qualitat segons la norma ISO 9001:2015; i de la prevenció segons la norma OHSAS 18001:2007.

Ercros està adherida voluntàriament des de 1994 al programa Responsible Care, que té per objecte aconseguir que les empreses químiques –en el desenvolupament de la seva activitat– assoleixin millores contínues en relació amb la seguretat i la protecció de la salut dels seus treballadors, la protecció de les persones i les instal·lacions, el medi ambient, la tutela del producte, la comunicació i transparència.