La fàbrica de Flix millora tots els seus índexs de sostenibilitat

El 2020, la fàbrica d’Ercros a Flix va reduir el seu índex d’emissions totals, les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i el seu índex d’accidentabilitat

Flix,

En concret, l'índex d'emissions -que és un indicador que permet valorar l'acompliment en matèria d'emissions a l'aire i a l'aigua i de generació de residus- es va reduir un 12% respecte de 2019 i un 19% respecte de la mitjana dels darrers cinc anys. En el cas de les emissions directes de gasos d'efecte d'hivernacle, la reducció interanual va ser del 5% i respecte de la mitjana dels últims cinc anys, del 24%.

En matèria de seguretat, per tercer any consecutiu, la fàbrica no va tenir cap accident laboral entre el personal propi (amb i sense baixa), per la qual cosa l'índex de freqüència general es manté en els tres últims anys en zero.

Aquest centre té certificades la gestió mediambiental segons la norma ISO 14001 i la gestió de la seguretat laboral segons la norma ISO 45001; i verificades les seves emissions de CO₂ d'acord amb la norma ISO 14064.

L'acompliment d’Ercros en tots els vessants de la sostenibilitat li ha valgut la classificació Platinum, atorgada pel ràting internacional EcoVadis, en obtenir una puntuació de 81 sobre 100; amb aquesta puntuació Ercros se situa entre l'1% amb millor compliment en criteris ASG (ambientals, socials i de governança) de les 75.000 companyies avaluades. Així mateix, l'empresa ha estat certificada com CSR Company en la categoria Excellence, pel programa Responsible Care del sector químic mundial.

La fàbrica de Flix està enquadrada en la divisió de derivats del clor d’Ercros. Empra de manera directa a prop de 50 persones i en 2020 va facturar 11 milions d'euros. Exporta el 20% de la seva producció. A Flix es produeix fosfat dicàlcic, en règim de màquila. Aquest producte s'utilitza per a la fabricació de pinsos composts ja que aporta fòsfor i calci, nutrients imprescindibles per al desenvolupament dels animals.