La fàbrica de Flix va reduir les seves emissions un 22% el 2021

Flix,

El 2021, la fàbrica d’Ercros a Flix va reduir el seu índex d'emissions totals i les seves emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. Per quart any consecutiu, la fàbrica de Flix no va tenir cap accident laboral entre el personal propi. En 2021, el personal d'empreses contractades tampoc va patir cap accident.

Entre 2020 i 2021, l'índex d'emissions -que és un indicador que permet valorar l'acompliment en matèria d'emissions a l'aire i a l'aigua, i de generació de residus- es va reduir un 22,3% respecte de 2020 i un 34,2% respecte de la mitjana dels darrers cinc anys. En el cas de les emissions directes de gasos d'efecte d'hivernacle, la reducció interanual va ser del 3,1% i respecte de la mitjana dels últims cinc anys, del 23,5%.

Aquest centre té certificades la gestió ambiental segons la norma ISO 14001 i la gestió de la seguretat laboral segons la norma ISO 45001; i verificades les seves emissions de gasos d'efecte d'hivernacle d'acord amb la norma ISO 14064.

L'acompliment d’Ercros en tots els vessants de la sostenibilitat li ha valgut la classificació Platinum en el ràting internacional EcoVadis, en obtenir una puntuació de 84 sobre 100 amb la qual Ercros se situa entre l'1% amb millor compliment de bones pràctiques ASG (ambientals, socials i de governança) de les 75.000 companyies avaluades, i ha obtingut una qualificació A i 77 punts de 100 en l’ASG Ràting 2021 de l'Institut espanyol d'analistes financers. Així mateix, l'empresa ha estat certificada com CSR Company en la categoria Excellence, pel programa Responsible Care del sector químic mundial.

La fàbrica de Flix està enquadrada en la divisió de derivats del clor d’Ercros. Empra de manera directa a una mitjana de 50 persones i en 2021 va facturar més de 10 milions d'euros. A Flix es produeix fosfat dicàlcic, producte que s'utilitza per a la fabricació de pinsos compostos ja que aporta fòsfor i calci, nutrients imprescindibles per al desenvolupament dels animals.