La fàbrica de Sabiñánigo millora els seus índexs de sostenibilitat

El 2020, aquesta fàbrica va reduir el seu índex d’emissions i el seu índex d’accidentabilitat

Sabiñánigo,

En concret, l'índex d'emissions -que mesura les substàncies emeses a l'aire i a l'aigua i la generació de residus- es va reduir un 2% respecte de 2019. En el cas de les emissions directes de gasos d'efecte d'hivernacle, la reducció va ser del 8% respecte de la mitjana dels últims cinc anys.

En matèria de seguretat, l'índex de freqüència general d'accidents –que mesura els accidents entre el personal propi i extern (amb i sense baixa) per cada milió d'hores treballades– es va reduir un 2% respecte de l'any anterior i un 17% si el comparem amb la mitjana dels últims cinc anys.

El centre de Sabiñánigo té certificades la gestió de la seguretat laboral segons la norma ISO 45001, la gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001, la gestió mediambiental segons la norma ISO 14001 i la gestió energètica segons la norma ISO 50001; i verificades les seves emissions de CO₂ d'acord amb la norma ISO 14064. Així mateix, està inscrit en el registre europeu de gestió i auditoria mediambiental EMAS.

L'acompliment d’Ercros en tots els vessants de la sostenibilitat li ha valgut la classificació Platinum, atorgada pel ràting internacional EcoVadis, en obtenir una puntuació de 81 sobre 100; amb aquesta puntuació Ercros se situa entre l'1% amb millor compliment en criteris ASG (ambientals, socials i de governança) de les 75.000 companyies avaluades. Així mateix, l'empresa ha estat certificada com CSR Company en la categoria Excellence, pel programa Responsible Care del sector químic mundial.

La fàbrica de Sabiñánigo està enquadrada en la divisió de derivats del clor d’Ercros. Empra de manera directa a 218 persones i el 2020 va facturar 93 milions d'euros. El 58% de la seva producció es destina a l'exportació. Aquest centre està centrat en la producció de clor, sosa càustica i els derivats clorats hipoclorit sòdic i àcid clorhídric. És el primer fabricant d'Europa de tabletes per al tractament de l'aigua de piscines; l'únic productor i el primer d'Europa de clorit sòdic, usat principalment per a potabilitzar l'aigua en les plantes dessaladores; i el primer productor d'Espanya de clorat sòdic (que s'usa per a blanquejar paper i fibres tèxtils) i de carbonat potàssic (usat per a fabricar vidre, medicaments i detergents).