La fàbrica de Sabiñánigo millora la seva seguretat un 32%

Sabiñánigo,

La fàbrica d’Ercros a Sabiñánigo va reduir el seu índex general de freqüència d’accidents un 32% en 2018 respecte de l’any anterior. Aquest índex mesura els accidents amb i sense baixa entre el personal propi i extern per cada milió d’hores treballades.

En el conjunt d’Ercros, l’índex de freqüència general d’accidents propis es va reduir un 34% entre 2017 i 2018.

El centre d’Osca, on treballen més de 200 persones i que va complir en 2018 el seu centenari, també va tenir excel·lent resultat respecte de la qualitat dels seus productes, de forma que el seu índex de qualitat –que mesura el número de tones de productes afectats per reclamacions dels clients sobre el número de tones venudes– va millorar un 27%.

La fàbrica d’Ercros a Sabiñánigo és la primera productora espanyola de clorat sòdic i la primera europea de cloroisocianurats. El clor i els seus derivats produïts en aquesta fàbrica s’obtenen mitjançant la tecnologia de membranes, la més avançada i respectuosa amb el medi ambient.

Recentment, el centre de Sabiñánigo va rebre el premi Pilot 2019, a la categoria de grans empreses per la seva excel·lència logística, que atorga el Govern d’Aragó a través de l’Institut Aragonés de Foment.

Ercros està adherida voluntàriament des de 1994 al programa Responsible Care, que té per objecte aconseguir que les empreses químiques –en el desenvolupament de la seva activitat– assoleixin millores contínues en relació amb la seguretat i la protecció de la salut dels seus treballadors, la protecció de les persones i les instal·lacions, el medi ambient, la tutela del producte, la comunicació i transparència.