La fàbrica de Sabiñánigo millora la seva seguretat un 48% i redueix les seves emissions de CO2 un 10,5%

Sabiñánigo,

La fàbrica d’Ercros a Sabiñánigo, el 2019, va reduir un 48% el seu índex general de freqüència d’accidents –que mesura els accidents entre el personal propi i extern (amb i sense baixa) per cada milió d’hores treballades– respecte de 2018; a més no es va produir cap accident entre el personal propi, més de 200 persones. Aquests bons resultats són producte del compromís de tota la plantilla en matèria de seguretat i de la feina realitzada en prevenció.

En matèria mediambiental, el centre d’Osca va reduir un 10,5% l’índex d’emissions de CO2; percentatge que s’eleva al 15% si es compara aquest índex amb la mitjana dels darrers cinc anys.

El 2019, en el conjunt d’Ercros l’índex de freqüència general d’accidents es va reduir un 36% respecte de l’any anterior i es va situar en el valor més baix dels darrers 10 anys.

La fàbrica d’Ercros a Sabiñánigo produeix clor i els seus derivats mitjançant la tecnologia de membranes, la més avançada i respectuosa amb el medi ambient. És la primera productora europea d’ATCC i la primera espanyola de clorat i clorit sòdic. El 2019, ha ampliat la seva capacitat de producció d’ATCC en 6.000 t/any, fins assolir les 28.000 t/any. L’ATCC es fa servir en el tractament de l’aigua de les piscines.

Aquesta fàbrica està inscrita en el registre europeu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Té homologat el seu sistema de gestió del medi ambient, segons la norma ISO 14001; de la qualitat, segons la norma ISO 9001; de la prevenció, segons la norma OHSAS 18001(en procés de migració a la ISO 45001); i de la gestió energètica segons la norma ISO 50001.

L’acompliment d’Ercros en totes les vessants de la sostenibilitat li ha valgut la classificació Platinum atorgada pel ràting internacional EcoVadis, a l’obtenir una puntuació de 77 sobre 100, amb aquesta puntuació Ercros es situa en aquest ràting entre l’1% de les companyies amb millor acompliment en criteris ambientals, socials i de govern corporatiu (ESG, per les seves sigles en anglès).