La fàbrica de Sabiñánigo no pateix cap accident laboral el 2021

Barcelona ,

Per segon any consecutiu, la fàbrica de Sabiñánigo no va tenir cap accident laboral entre el personal propi, la qual cosa li ha fet mereixedora del reconeixement de la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (Feique), que li ha atorgat el Premi Seguretat Feique 2021.

L'índex de freqüència general d'accidents –que mesura els accidents entre el personal propi i extern (amb i sense baixa) per cada milió d'hores treballades– es va reduir un 27,2% si el comparem amb la mitjana dels últims cinc anys.

El centre de Sabiñánigo té certificades la gestió de la seguretat laboral segons la norma ISO 45001, la gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001, la gestió ambiental segons la norma ISO 14001 i la gestió de l'energia segons la norma ISO 50001; i verificades les seves emissions de CO₂ d'acord amb la norma ISO 14064. Així mateix, està inscrit en el registre europeu de gestió i auditoria mediambiental EMAS.

L'acompliment d’Ercros en tots els vessants de la sostenibilitat li ha valgut la classificació Platinum en el ràting internacional EcoVadis, en obtenir una puntuació de 84 sobre 100 amb la qual Ercros se situa entre l'1% amb millor compliment de bones pràctiques ASG (ambientals, socials i de governança) de les 75.000 companyies avaluades, i ha obtingut una qualificació A i 77 punts de 100 en l’ASG Ràting 2021 de l'Institut espanyol d'analistes financers. Així mateix, l'empresa ha estat certificada com CSR Company en la categoria Excellence, pel programa Responsible Care del sector químic mundial.

La fàbrica de Sabiñánigo està enquadrada en la divisió de derivats del clor d’Ercros. Empra de manera directa a una mitjana 215 persones. En 2021 va facturar més de 90 milions d'euros i va exportar gairebé el 60% de les seves vendes. Aquest centre està centrat en la producció de clor, sosa càustica i els derivats clorats hipoclorit sòdic, àcid clorhídric i de tabletes per al tractament de l'aigua de piscines, amb el producte de les quals és el primer fabricant europeu, igual que de clorit sòdic, fet servir principalment per a potabilitzar l'aigua en les plantes dessaladores; i és el primer productor d'Espanya de clorat sòdic (que es fa servir per a blanquejar paper i fibres tèxtils).