La fàbrica de Tortosa, premiada per la seva seguretat laboral

Tortosa,

La fàbrica d’Ercros a Tortosa ha estat guardonada, por segon any consecutiu, amb el premi Seguretat Feique, atorgat per la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (Feique), per no haver tingut cap accident entre el personal propi al llarg de 2020.

Aquest bon resultat en matèria de seguretat es deu, en bona mesura, a la implicació de les persones que treballen en aquestes fàbriques i a les campanyes de conscienciació periòdiques que es realitzen. Aquest centre està inscrit en el registre del sistema de gestió i auditoria mediambientals de la UE (EMAS); té certificades la gestió mediambiental segons la norma ISO 14001; la gestió de la seguretat laboral segons la norma ISO 45001; la gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001; i verificades les seves emissions de CO2 d’acord amb la norma ISO 14064.

La fàbrica de Tortosa pertany a la divisió de química intermèdia d’Ercros. Empra de manera directa a 114 persones i el 2020 va facturar 64 milions d’euros. Exporta el 73% de les seves vendes a més de 50 països de tot el món i és un dels principals productors del món de poliols (pentaeritritol, dipentaeritritol i formiat sòdic). En aquest centre s’ubica el departament d’I+D de la divisió de química intermèdia.