Les millores operatives i logístiques aplicades per Ercros s’han traduït en un estalvi de 1.647 t de CO2

Barcelona,

Ercros va aconseguir estalviar, al 2018, 1.647 tones de CO2 gràcies a les millores logístiques i operatives portades a terme que van permetre reduir en 2,36 milions de kilòmetres la distància recorreguda en el transport de sosa càustica.

Per una banda, Ercros ha augmentat la seva capacitat d’emmagatzematge amb tancs a les terminals portuàries de Tarragona, Barcelona, Bilbao, Ferrol, Sevilla i Gènova, amb l’objectiu d’apropar la sosa als clients i, per una altra, ha adaptat la planta d’electròlisi de la fàbrica de Sabiñánigo (Osca) per tal que pugui fabricar indistintament tant potassa com sosa en aquest centre i, amb això, autoabastir-se de sosa evitant el seu subministrament des de la fàbrica de Vila-seca I (Tarragona).

Addicionalment, la disponibilitat de diferents tancs d’emmagatzematge de sosa ubicats en diferents localitzacions també facilita que Ercros pugui atendre amb major celeritat comandes urgents dels clients, fet que redunda en un millor servei als mateixos.

Per a l’exercici 2019, la intenció d’Ercros és continuar en aquesta línia, incorporant millores logístiques en altres productes com la potassa líquida.