Sabiñánigo celebra un milió i mig d'hores treballades sense accidents

Sabiñánigo,

La fàbrica d’Ercros a Sabiñánigo ha aconseguit la xifra d'un milió i mig d'hores de treball sense cap accident amb resultat de baixa laboral entre el personal propi.

Aquest destacat assoliment posa de manifest el compromís del personal de la fàbrica amb la seguretat laboral. El centre compta amb la certificació en seguretat i salut laboral, conforme a la norma ISO 45001.

La fàbrica de Sabiñánigo està enquadrada a la divisió de derivats del clor d’Ercros. Empra de manera directa a unes 230 persones i exporta el 60% de les vendes. L'activitat d'aquest centre és la producció de clor, sosa càustica, derivats clorats (hipoclorit sòdic i àcid clorhídric), tabletes per al tractament de l'aigua de piscines i clorat i clorit sòdics, com a principals productes.