Per sisè any consecutiu, la fàbrica de Monzón no té cap accident laboral

El 2020, la fàbrica d’Ercros a Monzón no va tenir accidents laborals, va reduir el seu índex d'emissions totals i les seves emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, i va millorar la qualitat dels seus productes.

Monzón,

En concret, per sisè any consecutiu, la fàbrica no va tenir cap accident laboral, amb o sense baixa, ni entre el personal propi ni extern, per la qual cosa l'índex de freqüència general d'accidents d'aquest centre continua sent zero.

Entre 2019 i 2020, l'índex d'emissions -que mesura les substàncies emeses a l'aire i a l'aigua i la generació de residus- de la fàbrica de Monzón es va reduir un 86%; un 77% si el comparem amb la mitjana dels darrers cinc anys. En el cas de les emissions directes de gasos d'efecte d'hivernacle, la reducció interanual va ser del 37,5% i, respecte de la mitjana dels darrers cinc anys, del 53%.

En matèria de qualitat, la reducció de l'índex de reclamacions -que mesura el nombre de tones de productes afectats per reclamacions dels clients sobre el nombre de tones venudes- va ser del 43% respecte de 2019 i del 64% respecte de la mitjana dels últims cinc anys.

El centre de Monzón té certificades la gestió de la seguretat laboral segons la norma ISO 45001, la gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001 i la gestió mediambiental segons la norma ISO 14001; i verificades les seves emissions de CO₂ d'acord amb la norma ISO 14064. Així mateix, està inscrit en el registre europeu de gestió i auditoria mediambiental EMAS.

L'acompliment d’Ercros en tots els vessants de la sostenibilitat li ha valgut la classificació Platinum, atorgada pel ràting internacional EcoVadis, en obtenir una puntuació de 81 sobre 100; amb aquesta puntuació Ercros se situa entre l'1% amb millor compliment en criteris ASG (ambientals, socials i de governança) de les 75.000 companyies avaluades. Així mateix, l'empresa ha estat certificada com CSR Company en la categoria Excellence, pel programa Responsible Care del sector químic mundial.

La fàbrica de Monzón està enquadrada en la divisió de derivats del clor d’Ercros, empra de manera directa a 30 persones i el 2020 va facturar 15 milions d'euros. Aquesta fàbrica es dedica a la fabricació de compostos de PVC i de bioplàstics sota la marca ErcrosBio, i al desenvolupament d'una nova família de productes de PVC a partir de material reciclat.