Remediació de sòls

El 2004 Ercros va posar en marxa un ambiciós projecte de sanejament dels sòls i les aigües subterrànies de la fàbrica de Flix

Absència de risc per a la salut de les persones

A conseqüència de l'activitat històrica duta a terme des que la fàbrica va entrar en funcionament el 1899, els seus sòls i aigües subterrànies van resultar afectats amb major o menor intensitat. Des de 2004, Ercros treballa sota la supervisió de les administracions competents (l'Agència de Residus de Catalunya i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre) per al sanejament d'aquests sòls i aigües, de tal forma que avui dia els sòls de la fàbrica de Flix no suposen cap risc per a la salut dels habitants i visitants de la localitat ni per a les persones que treballen a la fàbrica; tampoc es detecta cap focus actiu de contaminació en tot el recinte.

Les actuacions de remediació acabades i planificades suposen una inversió que superarà els 11 milions d'euros.

Confinamiento del depósito histórico de la fábrica de Flix

Confinament del dipòsit històric de residus

Control de suelos de la fábrica de Flix

En el sòl de Flix hi ha prop de 800 punts de recerca i control

Extracción de gases del subsuelo del antiguo almacén Alsuta de la fábrica de Flix

S'han instal·lat cinc plantes d'extracció de gasos del subsol

El sanejament dels sòls i les aigües subterrànies de la fàbrica de Flix, un exemple de recuperació de l'entorn a Europa

Número 1

Igual que els països més avançats

Les actuacions de remediació implementades coincideixen amb les utilitzades als països amb polítiques ambientals més avançades (Alemanya, França, Dinamarca, Països Baixos, Suècia, el Canadà i els EUA entre altres).

2

Gairebé 800 punts de recerca

La caracterització dels sòls ha estat excepcionalment extensa, amb prop de 800 punts de recerca, un número molt superior als estàndards aplicats per les administracions estatals i europees en emplaçaments de grandària similar.

3

Sòl aïllat

El sòl impactat de la fàbrica està aïllat gràcies a les actuacions de remediació dutes a terme i la hidrogeologia natural. En conseqüència, no hi ha fuites de contaminants a l'entorn.

4

Tutela de l'administració

Tots els sectors de la fàbrica, sense excepció, estan contemplats en algun expedient de les administracions competents. L'administració tutela de manera efectiva la qualitat dels sòls i les aigües subterrànies.

5

Treballs continus

Es continuen duent a terme noves accions de millora de la qualitat del sòl, per a minimitzar el grau d'afecció dels sòls impactats.

6

Xarxa de monitoratge consolidada

La xarxa de monitoratge de la qualitat del subsol, que permet vigilar i controlar els avanços de les actuacions de remediació, és excepcionalment robusta.

A 13-02-2024

Les grans xifres de la gestió de sòls

A continuació, t'oferim les principals magnituds de les actuacions dutes a terme per al sanejament de sòls i aigües subterrànies de la fàbrica de Flix.

53

Estudis i propostes de sanejament

221.889

Determinacions analítiques

285

Piezòmetres instal·lats

807

Punts d'investigació

1

Planta de tractament orgànic

4

Barreres per a interceptar les aigües subterrànies

550.768 m<sup>3</sup>

Aigües subterrànies tractades

8.682 Kg

Organoclorats extrets

75 Kg

Mercuri extret de les aigües subterrànies

20

Pous per a extreure producte orgànic del subsol

538 t

Producte líquid orgànic tractat tèrmicament

>2,20 m

De gruix per a confinar el dipòsit històric de residus sòlids

19.000 m<sup>3</sup>

Residu sòlid històric aïllat i controlat

5

Plantes d'extracció de vapors per a captar organoclorats

38.170 Kg

Organoclorats extrets de les plantes de vapors

11 M€

Gastats i provisionados per a accions de sanejament

Actuacions incloses en els projectes de sanejament dels sòls i les aigües subterrànies

<iframe title="Treballs finalitzats" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-MHucD" src="https://datawrapper.dwcdn.net/MHucD/6/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="556" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();
</script>
Dades a 1-01-2023

<iframe title="Treballs en execució" aria-label="Tabla" id="datawrapper-chart-E9EEA" src="https://datawrapper.dwcdn.net/E9EEA/2/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="326" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();</script>