Moléculas de Ácido Clorhídrico

Àcid clorhídric

El reactiu àcid més emprat en la indústria

Fitxa de l'àcid clorhídric (en castellà)

Per a què serveix?

L'àcid clorhídric és conegut domèsticament amb el nom de “salfumán” i s'usa principalment:

  • Com a reactiu àcid de laboratori.
  • Per a decapar metalls.
  • Per a fabricar tints i colorants, gelatines, cautxú sintètic i clorurs metàl·lics.
  • Per a fabricar productes farmacèutics.
  • Per a tractar efluents i regenerar resines d'intercanvi iònic en el tractament d'aigües.
  • Per a regular el pH i com a floculant de l'aigua de piscines.
  • Per a fabricar productes intermedis en la indústria.
  • Com a agent de rentada i neteja industrial i domèstica.
Foto tints i colorants
Un dels usos de l'àcid clorhídric és la fabricació de tints i colorants.

Sabies que…

El nostre cos crea àcid clorhídric per a descompondre els aliments que ingerim ja que és mil vegades més corrosiu que la saliva. L'estómac pot contenir un 4% d'aquesta substància.

Demana informació

Si vols tenir més informació sobre aquest producte o desitges posar-te en contacte amb els nostres tècnics, pots fer-ho des d'aquí.

Tots els camps són obligatoris.
José Antonio Riquelme Vicente
José Antonio Riquelme Vicente
Cap de vendes dels mercats de Catalunya i Llevant.

Certificacions

Ercros certifica la qualitat, seguretat i respecte ambiental de la fabricació d'aquest producte, i està adherida a acords voluntaris que avalen el seu compromís amb la RSE i el servei al client.

ISO 9001

La norma de qualitat de la nostra producció i venda.

ISO 14001

La norma de gestió ambiental de la nostra activitat.

AEO

L'acreditació del compliment de mesures de seguretat i bones pràctiques en el subministrament de mercaderies.