Molécula de clorito sódico

Clorat sòdic

El principal producte per a blanquejar la pasta de paper

Fitxa del clorat sòdic (en castellà)

Per a què serveix?

  • Per a blanquejar la pasta de paper i compostos minerals.
  • Com a producte intermedi per a produir clorit sòdic, amoníac i aigua oxigenada.
  • Per a elaborar productes fitosanitaris i de jardineria.
  • En pirotècnia.
  • Com a intermedi en la síntesi química.
El clorat sòdic s'utilitza per a blanquejar la pasta de paper.
El clorat sòdic s'utilitza per a blanquejar la pasta de paper.

Sabies que…

Ercros és el primer productor a Espanya de clorat sòdic i les seves vendes suposen més de la meitat d'aquest mercat.

Demana informació

Si vols més informació sobre aquest producte o desitges posar-te en contacte amb els nostres tècnics, pots fer-ho des d'aquí.

Tots els camps són obligatoris.
José Antonio Riquelme Vicente
José Antonio Riquelme Vicente
Cap de vendes dels mercats de Catalunya i Llevant.

Certificacions

Ercros certifica la qualitat, seguretat i respecte ambiental de la fabricació d'aquest producte, i està adherida a acords voluntaris que avalen el seu compromís amb la RSE i el servei al client.

ISO 9001

La norma de qualitat de la nostra producció i venda.

ISO 14001

La norma de gestió ambiental de la nostra activitat.

AEO

L'acreditació del compliment de mesures de seguretat i bones pràctiques en el subministrament de mercaderies.