Molécula de sosa cáustica

Sosa càustica (líquida i perles)

Ercros és el primer productor d'Espanya de sosa càustica, la principal base química

Fitxa de la sosa càustica (en castellà)

Per a què serveix?

L'hidròxid sòdic o hidrat de sodi, més conegut com a sosa càustica, és un producte químic amb gran presència en la indústria ja que és el reactiu alcalí més utilitzat.

Es pot fer servir en l'àmbit industrial, productiu i domèstic donades les seves múltiples aplicacions:

  • En la indústria química, per a fabricar aspirines i hipoclorit sòdic.
  • Per a la producció de detergents i tensioactius.
  • Per a la producció d'alumini.
  • En la indústria de la cel·lulosa i paperera.
  • En la producció de gas, s'empra en la perforació i com a bactericida, i en el refinament de petroli s'empra per a extreure el sofre.
  • En la indústria tèxtil s'usa per a l'acabat i aprest, i per a la neteja i el blanquejat del teixit.
  • En la indústria alimentària, s'usa en el refinament d'olis, la neteja d'ampolles i el pelat de verdures i fruites.
  • En el tractament d'aigües, per al control del pH.
  • En la indústria agrícola, per al tractament de la palla i la neteja d'equips.
  • En l'àmbit domèstic s'utilitza per a elaborar sabó artesanal i per a adobar olives i altres vegetals.
En el camp, s'usa la sosa càustica per a adobar les olives.
En el camp, s'usa la sosa càustica per a adobar les olives.

Sabies que…

Segons el mètode tradicional, s'utilitza una petita porció de sosa diluïda en aigua per a elaborar la margarina comuna, galetes salades i un menjar tradicional dels països nòrdics a base de peix.

Demana informació

Si vols més informació sobre aquest producte o desitges posar-te en contacte amb els nostres tècnics, pots fer-ho des d'aquí.

Tots els camps són obligatoris.
José Antonio Riquelme Vicente
José Antonio Riquelme Vicente
Cap de vendes dels mercats de Catalunya i Llevant.

Certificacions

Ercros certifica la qualitat, seguretat i respecte ambiental de la fabricació d'aquest producte, i està adherida a acords voluntaris que avalen el seu compromís amb la RSE i el servei al client.

ISO 9001

La norma de qualitat de la nostra producció i venda.

ISO 14001

La norma de gestió ambiental de la nostra activitat.

AEO

L'acreditació del compliment de mesures de seguretat i bones pràctiques en el subministrament de mercaderies.