Fotos de la fàbrica de Cerdanyola

Plantes
Vista general de la fàbrica de Cerdanyola
Vista aèria de la fàbrica
Carrer interior de la fàbrica
Planta de depuració i control de les emissions
Entrada a la fàbrica i magatzem de cel·lulosa