Les pràctiques ASG d'Ercros obtenen la màxima distinció al ràting EcoVadis

Ercros ha obtingut 84 punts sobre els 100 possibles en el ràting internacional EcoVadis, aquest resultat situa a Ercros en l'1% amb millor classificació

Barcelona, gener 2022

Ercros ha obtingut 84 punts sobre els 100 possibles en el ràting internacional EcoVadis, que avalua les pràctiques ASG (ambientals, socials i de governança) de les empreses. Aquest resultat situa a Ercros en l'1% amb millor classificació de les 20.000 companyies analitzades, la qual cosa li ha permès rebre, per tercer any consecutiu, el reconeixement Platinum.

Ercros ha millorat tres punts respecte de la qualificació de l'exercici anterior i ha destacat en els apartats de medi ambient (90 punts sobre 100) i pràctiques laborals i drets humans (90 sobre 100). A més, ha pujat 10 punts la seva qualificació en els apartats d'ètica (80 sobre 100) i compres sostenibles (60 sobre 100). Cal destacar que els resultats d'Ercros en aquestes matèries estan molt per sobre de la mitjana de les empreses del seu sector.

Així mateix, EcoVadis ha assenyalat 148 punts forts de l'acompliment en sostenibilitat d'Ercros, entre els quals destaquen: el compromís de l'empresa per a reduir les seves emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, les seves polítiques exhaustives en les qüestions mediambientals, la millora de la seva eficiència energètica mitjançant actualitzacions tecnològiques, l'existència de polítiques laborals que cobreixen tots els aspectes de protecció i desenvolupament de la seva plantilla, l'alt nivell d'abast de les accions d'ètica empresarial en totes les seves operacions i la implementació de polítiques d'aprovisionament sostenible respecte a factors socials i mediambientals.