Migració a un nou software de gestió empresarial

Barcelona, febrer 2020
El equipo de sistemas de información de Ercros, al frente de este caso de éxito.
L'equip de sistemes d'informació d'Ercros al capdavant d'aquest cas d'èxit.

El projecte de migració al software de gestió empresarial SAP HANA, dut a terme per Ercros, amb el suport de l'empresa SAP, ha estat considerat per aquesta com un cas d'èxit entre els seus clients. Ercros va poder completar el projecte de migració en un termini de només sis mesos, sense interrompre les seves operacions comercials.

“Ercros va completar el projecte de migració del seu software en només sis mesos”

Un pont per a millorar la gestió empresarial

El software empresarial aplicat per Ercros controla una gran varietat d'aplicacions informàtiques que ajuden les empreses a gestionar millor els seus processos: des de la gestió dels clients i els recursos humans fins a la gestió de la cadena de subministrament.

Ercros disposa del software SAP Business Suite, que està operatiu en totes les àrees de processos de negoci. L'empresa ha realitzat la migració d'aquest sistema al nou entorn de base de dades SAP HANA, fet que ha permès millorar el rendiment dels processos suportats en aquest entorn.

La transformació digital d'Ercros és una de les dimensions del Pla estratègic 3D. L'objectiu de la digitalització és millorar la competitivitat de la companyia a través de la reducció de costos d'operació; l'augment del volum de producció i vendes, i el reforç de la fidelitat del client. Els 11 projectes de digitalització que conté el pla permetran una major capacitat de gestió dels processos productius, comercials, logístics i administratius a través de la gestió automatitzada de les dades. Aquests projectes van dirigits a millorar tota la cadena de valor de la companyia, amb especial incidència en els departaments de manteniment, logística, producció i sistemes d'informació.

La digitalització és una dimensió prioritària del Pla estratègic 3D.