Antoni Zabalza, renovat com a conseller executiu d’Ercros

Barcelona,
Antonio Zabalza, presidente de Ercros, durante su intervención en la junta ordinaria de accionistas de 2020
Antonio Zabalza, president d'Ercros, durant la sev intervenció a la junta ordinaria d'accionistes de 2020

La junta general ordinària d’accionistes d’Ercros, que s’ha celebrat avui per primer cop de forma totalment telemàtica a causa de les restriccions imposades per les autoritats en el marc de l’estat d’alarma, ha aprovat la reelecció d’Antoni Zabalza Martí com a conseller executiu d’Ercros.
La junta també ha aprovat la reelecció de Lourdes Vega Fernández, com a consellera independent, i de Laureano Roldán Aguilar i Eduardo Sánchez Morrondo, com a consellers externs; així com el nomenament de l’accionista significatiu, Joan Casas Galofré, com a conseller dominical.

De la mateixa manera, s’han aprovat la resta de propostes presentades pel consell d’administració, entre les que destaquen les mesures de retribució a l’accionista, consistents en el pagament d’un dividend de 5 cèntims d’euro per acció i l’amortització –mitjançant una reducció del capital social– de les 3,9 milions d’accions pròpies adquirides per la Societat.

En compliment amb el previst en la política de retribució a l’accionista, a càrrec del benefici de 2019, la Societat haurà desemborsat un import total de 14 milions d’euros, que equival al 45% de l’esmentat benefici.

El president d’Ercros, Antoni Zabalza, ha dedicat una bona part de la seva intervenció davant la junta a explicar els efectes sobre l’empresa de l’aturada de l’economia motivada per la crisi del COVID-19, que s’han fet notar a l’abril i que es preveu que es notin també, encara que en menor mesura, al maig i juny.

Segons Zabalza, les principals vies per les quals l’epidèmia està incidint en els comptes d’Ercros són la demanda de productes finals, el preu d’aquests productes, el preu de les matèries primeres i les energies i, com a conseqüència, la contribució. No obstant, ha remarcat que tots els altres conceptes del compte de resultats romanen en nivells similars als que tenien abans de l’epidèmia, de manera que els efectes sobre els resultats són una conseqüència lineal de la pèrdua de contribució.

A diferència de la Gran Recessió de 2008/2009, que va afectar tant a les vendes com als marges, la crisi causada pel COVID-19 és essencialment de vendes, ja que el marge industrial unitari del primer semestre del 2020 es preveu que augmenti i redueixi la pèrdua de la contribució absoluta a 13,1 milions d’euros.

Zabalza ha assegurat que el control sanitari de la crisi està mostrant avenços molt significatius, que «en un termini de temps relativament breu ens haurien de permetre tornar als nivells d’activitat econòmica anteriors a la crisi. Si aquesta previsió es confirma, la crisi del COVID-19 haurà estat intensa però breu i, a diferència de la Gran Recessió de 2008/2009, haurà esdevingut sobre un sistema econòmic que estava funcionant adequadament i que no ha estat danyat en excés. En aquestes condicions, la recuperació pot ser ràpida i estem preparats per obtenir-ne el màxim rendiment».

Han concorregut a la junta 6.420 accionistes titulars de 73.042.434 accions, que representen el 69,620% del capital subscrit.