El dividend d'Ercros s'eleva a 9,6 cèntims

Convocada la junta d'accionistes per al 28-06-2024

Barcelona,

El consell d'administració d'Ercros ha acordat proposar a la junta d'accionistes un nou pagament de dividend de 9,6 cèntims d'euro per acció, que es faria efectiu el 10 de juliol. El dividend proposat suposa un desemborsament per a la companyia de 8,78 milions d'euros, equivalents al 32,7% del benefici obtingut per la Societat el 2023.

Aquesta nova proposta millora en 2,6 cèntims per acció la proposta de 7 cèntims que inicialment va aprovar el consell quan va formular els comptes anuals de 2023, el 23 de febrer del 2024. En aquesta reunió, de conformitat amb la política de retribució a l'accionista d'Ercros per al passat exercici, el consell va proposar destinar el 23,9% del resultat del 2023 al pagament de dividend i el 8,6% a la compra d'accions pròpies per amortitzar. En total un payout del 32,5%.

El consell també ha decidit proposar a la junta la renovació dels cinc consellers amb el seu mandat vençut: Antoni Zabalza Martí, com a conseller executiu; Lourdes Vega Fernández, com a consellera independent; Laureano Roldán Aguilar i Eduardo Sánchez Morrondo, com a consellers externs; i Joan Casas Galofré, com a conseller dominical.